کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 03 مهر 1400

آخرین پیش نویس اصلاح آیین نامه بیمه و بازنشستگی جهت دریافت نظرات نهایی همکاران

آخرین پیش نویس اصلاح آیین نامه بیمه و بازنشستگی جهت دریافت نظرات نهایی همکاران

طبق بند 5 مصوبه مورخ 8/3/95 هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران، آخرين پيش نويس اصلاح آيين نامه بيمه و بازنشستگي به شرح پيوست است.

 

 

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، از عموم سردفتران و دفترياران محترم درخواست مي شود نظرات و پيشنهادات خود را ظرف يك هفته به دفتر هيات مديره كانون ارسال تا مورد بررسي قرار گيرد.

تاریخ ارسال خبر: 
95/3/9
پیوست (فايل ضميمه)اندازه
01.jpg104.22 کیلوبایت
02.jpg136.87 کیلوبایت
03.jpg137.36 کیلوبایت
04.jpg127.44 کیلوبایت
05.jpg129.53 کیلوبایت
06.jpg139.56 کیلوبایت
07.jpg136.26 کیلوبایت
08.jpg122.89 کیلوبایت
09.jpg34.67 کیلوبایت
Aeen nameh Bime.pdf760.48 کیلوبایت