کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 03 مهر 1400

هیچ سردفتری حق ندارد بدون اجازه دادستان دفتر را از دفترخانه خارج نماید

در پی توهین به شان سردفتری در سریال" میوه ممنوعه "
رییس هیات مدیره کانون سردفتر ان و دفتریاران گفت:
هیچ سردفتری حق ندارد بدون اجازه دادستان دفتر را از دفترخانه خارج نماید
رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: طبق قانون هیچ سردفتری حق ندارد بدون اجازه دادستان دفتر را از محل دفترخانه جهت امضا خارج کند.
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران هادی معزالدینی با انتقاد از انعکاس نادرست نحوه عملکرد برخی مشاغل در سریال های تلویزیونی گفت: اخیرا شاهد آن بودیم که در سریال "میوه ممنوعه" که هر شب از شبکه دو سیما پخش می شود شان و منزلت سردفتری خدشه دار شده است.
وی ادامه داد: در یکی از قسمت های این سریال چنین نشان داده شد که سردفتری با حضور در منزل شخصیت اصلی داستان قصد داشت اسنادی را به نام همسر و فرزندان وی تنظیم کند، در حالیکه این کار کاملا غیر قانونی و نادرست است.
رئیس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید بر اینکه هیچ سردفتری حق خروج اسناد و مدارک را جهت امضا از دفتر اسناد رسمی ندارد تاکید کرد: این مهم قانون و فقط با اذن و اجازه دادستان امکان پذیر است و متعاملین باید با حضور در محل دفتر اسناد را امضا کنند.
معزالدینی در پایان توجه بیشتر فیلم سازان و مروجان فرهنگ در رسانه ها را به شان و منزلت مشاغل مختلف در جامعه  خواستار شد.