کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 04 مهر 1400

آخرین تغییرات ادارات ثبت اسناد و املاک استان تهران

آخرین تغییرات ادارات ثبت اسناد و املاک استان تهران
آخرین تغییرات ادارات ثبت اسناد و املاک استان تهران اعلام شد.
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، در نامه ای که از سوی حمیدرضا آدابی، مدیرکل ثبت اسناد و امـــــلاک استان تهران به کانون سردفتران و دفتریاران ارسال شده، با اشاره به اقدامات این اداره کل در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و با عنایت به افزایش و توسعه ادارات ثبت اسناد و املاک و تطبیق ادارات مزبور با واحدهای قضایی منطبق بــــــا مناطق شهرداری تهران، تغییرات جدیدی اعمال شده است.
این تغییرات به شرح دو برگ جداول پیوست جهت بهره برداری ارائه می شود: