کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 03 مهر 1400

پیگیری اداره کل ثبت استان تهران در خصوص کمبود اوراق بهادار

پیگیری اداره کل ثبت استان تهران در خصوص کمبود اوراق بهادار
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران در پی کمبود اوراق بهادار تحویل شده به این اداره کل، افزایش سهمیه اوراق بهادار از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی را از استاندار تهران خواستار شد.
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران در پی کمبود اوراق بهادار تحویل شده به این اداره کل در نامه ای به دکتر دانشجو، استاندار تهران اعلام کرده است که کمبود اوراق بهادار تحویل شده به این اداره کل، یک از دغدغه های اصلی این مجموعه و واحدهای تابعه در طول سال های گذشته و سال جاری است به طوری که علی رغم مکاتبات و مذاکرات متعدد با مسئولین اداره کل اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی، در خصوص ضرورت افزایش چاپ و تحویل اوراق بهادار مورد نیاز این اداره کل، تا کنون نتیجه ای حاصل نشده و از طرفی با توجه به افزایش قابل ملاحظه اسناد تنظیمی مخصوصا اسناد قطعی، رهنی و ... و افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق میزان اوراق بهادار مورد نیاز پاسخگوی دفاتر اسناد رسمی تحت حوزه این مدیریت نیست.
وی این کمبود را موجب ایجاد اثرات منفی در جامعه و تقلیل در معاملات رسمی و تاثیر منفی در درآمد دولت در این حوزه دانست که در صورت عدم حل این معضل ضمن اثرات نامطلوب اجتماعی و بار روانی و تبلیغی امکان راه یافتن به وسایل ارتباط جمعی داشته و مشکل را مضاعف می کند.
آدابی در پایان از استاندار تهران درخواست کرده است این مطلب به وزارت امور اقتصادی و دارایی انعکاس یافته تا با افزایش سهمیه اوراق بهادار این اداره کل، هم رضایت مراجعین به دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق جلب و هم از سفرهای درون شهری کاسته شود.
متن این نامه به پیوست ارائه می شود: