کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 02 مهر 1400

درخواست رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد تامین اوراق بهادار

درخواست رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد تامین اوراق بهادار مورد استفاده در دفاتر اسناد رسمی
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست کرد تا اوراق بهادار مورد استفاده در دفاتر اسناد رسمی را به تعداد و میزان کافی در تهران و سایر استان ها در اختیار اداره کل ثبت استان ها قرار دهد.
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نامه ای به دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است: دفاتر اسناد رسمی علاوه بر اینکه یکی از مبادی وصول درآمدهای دولت و محل تحقق قسمت عمده ای از درآمدهای خزانه است، با تنظیم سند رسمی راجع به معاملات و عقود و قراردادهای مردم، باعث توازن و توسعه مبادلات رسمی در جذب تسهیلات اعطائی بانک ها بین اقشار مختلف شده و زمینه ایجاد امنیت در معاملات را فراهم می آورند و مسلما انجام امور مهمه مذکور جز از طریق تنظیم سند رسمی و ثبت آن روی اوراق بهاداری که از طرف ادراه کل اوراق بهادار آن وزارتخانه تهیه می شود میسر نیست.
در ادامه این نامه آمده است: متاسفانه مدتی است که دفاتر اسناد رسمی به دلیل کمبود اوراق بهادار مورد استفاده، قادر به تنظیم و ثبت اسناد رسمی مردم نبوده و یا امور مذکور با تاخیر زمانی فراوان انجام می گیرد. اگرچه اخیرا تعداد محدودی اوراق بهادار در اختیار اداره کل ثبت استان تهران قرار گرفته است اما این تعداد حتی پاسخگوی اسناد تنظیمی تعداد تقریبی 1000 دفترخانه اسناد رسمی شهر تهران نیست.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این نامه با یادآوری اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی خود به خوبی بر این امر واقف است که تعلل در انجام امور مذکور در دفاتر، ضمن ایجاد نارضایتی در مردم و کاهش سطح کارایی در خدمات رسانی بهینه این سازمان چه لطمات و خسارات جبران ناپذیری را به حقوق دولت و مردم وارد می سازد، از وی درخواست کرده است اوراق بهادار مورد استفاده در دفاتر اسناد رسمی را به تعداد و میزان کافی در تهران و سایر استان ها در اختیار اداره کل ثبت استان ها قرار دهد.