کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 03 مهر 1400

سردفتران و دفتریاران شاغل و بازنشسته جهت تمدید قرارداد همکاری بیمه درمانی به ادارات کل تابعه بیمه خد

سردفتران و دفتریاران شاغل و بازنشسته جهت تمدید قرارداد همکاری بیمه درمانی به ادارات کل تابعه بیمه خدمات درمانی استان مربوطه مراجعه کنند
کلیه سردفتران و دفتریاران شاغل و بازنشسته باید تا 10دی ماه سال جاری جهت تمدید یا تعویض دفترچه بیمه خدمات درمانی خود و عائله تحت تکفل به ادارات کل تابعه بیمه خدمات درمانی استان مربوطه مراجعه کنند.
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، هادی معزالدینی، رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در این رابطه اعلام کرد: به موجب تمدید قرارداد همکاری بیمه درمانی با سازمان بیمه خدمات درمانی کشور(ادارات کل تابعه استانها)، ضروری است حداکثر تا تاریخ 10/10/86 جهت تمدید یا تعویض دفترچه بیمه خدمات درمانی خود و عائله تحت تکفل به ادارات کل تابعه بیمه خدمات درمانی استان مربوطه مراجعه کنند.
وی همچنین با اشاره به اینکه در صورت عدم مراجعه در فرجه مذکور مسئولیت هر گونه موارد اختلاف و نواقص بعدی بعهده بیمه شده خواهد بود، افزود: در خصوص افزایش عائله در طول قرارداد( نظیر تولد نوزاد و ازدواج...) مراتب همراه با مدارک مربوطه (تصویر شناسنامه و...) ظرف مدت یکماه به واحد درمانی کانون جهت اقدامات بعدی در خصوص معرفی به اداره کل بیمه خدمات درمانی استان مربوطه به منظور صدور دفترچه اعلام شود.
رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در پایان اظهار داشته است: در صورت وجود هر گونه مشکل مبنی بر عدم تعویض و یا عدم صدور دفترچه بیمه خدمات درمانی مراتب را فورا به تلفن: 88711150-51 و 88705190 آقای غلامی اطلاع دهید تا پیگیری و اقدام لازم معمول شود.