کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 03 مهر 1400

درخواست مجدد رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از وزیر امور اقتصاد و دارایی در مورد تامین اوراق بها

درخواست مجدد رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از وزیر امور اقتصاد و دارایی در مورد تامین اوراق بهادار دفاتر اسناد رسمی

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجددا از وزیر امور اقتصاد و دارایی در موردتامین اوراق بهادار دفاتر اسناد رسمی درخواست رسیدگی کرد.
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اواخر آبان ماه سال جاری طی نامه ای به دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست کرده بود تا اوراق بهادار مورد استفاده در دفاتر اسناد رسمی را به تعداد و میزان کافی در تهران و سایر استان ها در اختیار اداره کل ثبت استان ها قرار دهند اما علی رغم این درخواست وی مجددا در رابطه با کمبود اوراق بهادار برای تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی، رسیدگی این وزارتخانه را خواستار شده و طی نامه ای اظهار داشته است: "علی رغم پیگیری های مکرر از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وادارات کل متبوع، کماکان دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند با مشکل کمبود اوراق بهادار روبرو بوده و بعضا بدلیل عدم وجود اوراق بهادار از ادامه خدمت رسانی به مراجعین و تنظیم و ثبت سند آنان بازمانده اند".
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه "ادامه این وضعیت، موجبات نارضایتی مردم را فراهم آورده و امورات دفاتر اسناد رسمی را مختل کرده است"، از وزیر امور اقتصاد و دارایی درخواست کرده است تا نسبت به این موضوع رسیدگی لازم صورت گیرد.