کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 01 مهر 1400

( خبرگزار ی فارس جمعه 3 اسفند 1386)

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفت‌وگو با فارس:
شیوه ثبت سند در کشور تغییر می‌کند
خبرگزاری فارس: رئیس کانون سردفتران و دفتر‌یاران با اشاره به تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی در کمیسیون قضایی مجلس گفت: مطابق این قانون شیوه ‌ثبت سند تغییر می‌کند.
هادی معزالدین در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس با اشاره به شیوه فعلی مثبت سند در دفاتر اسناد رسمی گفت: هم اکنون اسناد در دفترخانه‌ها در 2 نسخه تنظیممی شود که یک نسخه آن به مراجعه کننده تسلیم در یک نسخه دیگر آن به مراجعه کننده تسلیم و یک نسخه دیگر آن در دفترخانه بایگانی شده و کارمند دفترخانه نیز باید کلیه مفاد سند را با دست در دفتر بنویسید که این شیوه باتوجه به متحول شدن اسناد و قراردادها مانند اسناد رهنی، بانک‌ها، با قراردادهای مشارکت مدنی و لزوم با دست نوشتن آن‌ها کارایی لازم را ندارد.
وی ادامه داد: این شیوه ثبت گاهی ممکن است باعث بروز اشتباهاتی خصوصاً در موارد تشابه اسمی شود که این موضوع باعث می‌شود تا بر استحکام سند خدشه وارد شود. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به تصویب قانون اصلاح برخی از قانون دفاتر اسناد رسمی در کمیسیون قضایی مجلس گفت: مطابق این طرح ثبت کلیه مندرجات سند در دفتر دفترخانه حذف شده و فقط خلاصه‌ای از سند در 2 یا 3 خط قید می‌شود که در نتیجه ثبت سند و تنظیم اسناد با سرعت بیش‌تری انجام گرفته و مردم در دفترخانه‌ها منتظر تنظیم سند نمی‌شوند.
معزالدین با بیان این‌که مطابق این قانون دفتریاران به عنوان قائم مقام سردفتر شناخته می‌شوند، گفت: هم اکنون اگر سردفتر حضور نداشته باشد امکان تنظیم و ارائه سند وجود ندارد. وی با بیان قانون دفتریار به عنوان قائم مقام سردفتر شناخته شده و در دفترخانه انجام وظیفه می‌کند که در این صورت اگر سردفتر نیز حضور نداشته باشد دفتریار به عنوان قائم مقام وی کار مردم را در زمینه تنظیم و ارائه سند انجام می‌دهد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: در صورت تصویب نهایی این طرح در صحن علنی مجلس زبان تنظیم سند در دفترخانه‌ها یک پنجم کاهش یافته و در زمینه کاهش هزینه‌های دولت که شامل تهیه و چاپ کاغذ دفاتر به صورت یارانه‌ای است کاهش قابل ملاحظه‌ای صورت می‌گیرد.
انتهای پیام