کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 09 اسفند 1399

مشخصات تابلوی جدید دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق

مشخصات تابلوی جدید دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق طبق نامه ارسالی از سوی اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور به کانون سردفتران و دفتریاران اعلام شد.
 
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران طی نامه ای به کانون سردفتران و دفتریاران در مورد پاره ای ابهامات در نحوه اجرای بخشنامه شماره 48925/3/1 مورخ 7 بهمن ماه سال جاری رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با توجه به استعلامات صورت گرفته پیرامون امکان تغییر در اندازه تابلوهای دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق اعلام کرد: هر یک از دفاتر مذکور حداکثر مجاز به ساخت 3 تابلو در ابعاد  20x  80، 240 x 160 و  360 x240هستند، بدیهی است هرگونه تغییر در ابعاد یاد شده و یا تجاوز از حداکثر تعداد مذکور، تخلف محسوب شده و قابل پیگرد خواهد بود.
 
در ادامه این نامه چنین آمده است:
 
پیرو بندهای 2 و 146 مجموعه بخشنامه های ثبتی و در اجرای طرح یکسان سازی تابلوهای دفاتر، نمونه مصوب تابلوی دفاتر اسناد رسمی، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق به انضمام فهرست مشخصات طرح تابلوهای مذکور ارسال و مقرر می دارد:
1- ترتیبی اتخاذ شود تا کلیه دفاتر حوزه تابعه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به تغییر و هماهنگ سازی تابلوی دفاتر خود طبق نمونه مصوب سازمان و منطبق با مشخصات اعلام شده اقدام کنند. عدم انطباق تابلوی دفاتر با نمونه مصوب بعد از انقضا مهلت مذکور، تخلف انتظامی سردفتر محسوب و مستوجب پیگرد انتظامی است.
 
2- مدیران کل ثبت استان ها(به استثنای استان تهران) با مذاکره و تعامل فوری با استانداری، فرمانداری وشهرداری مرکز استان، ترتیبی اتخاذ کنند تا با توجه به نقش ارزنده و موثر طرح یکسان سازی تابلوی دفاتر اسناد رسمی در زیبا سازی شهرها، از مشارکت و همکاری مراجع یاد شده در اجرای سریع و قاطع طرح مذکور بهره مند شوند. در اجرای این مهم، بهره گیری از توافقات بین معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مدیرعامل سازمان زیبا سازی شهر تهران که متعاقبا ارسال خواهد شد، مورد انتظار است.
 
3- به منظور ارائه اطلاعات دقیق و پرهیز از هرگونه انحراف احتمالی از طرح های مصوب، مشخصات و ابعاد تابلوهای موردنظر وهمچنین اصل فایل طراحی شده هریک از تابلوی دفاتر مذکور، در فضای اینترنتی متعلق به سازمان در بخش عناوین مهم قابل دسترسی و بهره برداری خواهد بود.
 
4- سردفترانی که از این پس ابلاغ سردفتری دریافت می دارند موظفند از مفاد این بخشنامه تبعیت کنند. مهلت سه ماهه مندرج در بند یک بخشنامه در مورد ایشان ساری و جاری نیست.
 
همچنین در پایان این نامه مسئولیت مراقبت و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه برعهده مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان ها و دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان خواهد بود.
 
در ضمیمه نامه یاد شده مشخصات تابلوهای دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق چنین عنوان شده است:
 
مشخصات تابلوهای دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق
 
ابعاد مجاز برای نصب تابلو:
اندازه اول:                                                اندازه دوم:                                       اندازه سوم:
طول 120 سانتی متر                                 طول 240سانتی متر                          طول 360 سانتی متر
عرض 90 سانتی متر                                 عرض 180سانتی متر                         عرض 270 سانتی متر
رزولوشن: 200 دی پی آی (Dpi ) است.
 
رنگ زمینه تابلوها:
رنگ تابلوی دفتر اسناد رسمی 30k ، 60C
رنگ تابلوی دفتر رسمی ازدواج 100 Y، 80 C
 رنگ تابلوی دفتر رسمی طلاق 20Y، 40 Mیا 40K
 
کادر دور تابلو:
استروک PX8( 1 میلی متر) و با فاصله 2 سانتی متر از طرفین تابلو و با رنگ کاملا سفید
 
زمینه تابلو:
آرم سازمان باید در زمینه تابلو ( بک گراند) با رنگ کاملا سفید و باOpacity  20، دقیقا در وسط قرار گیرد و بزرگی آن باید طوری باشد که از بالا و پایین تابلو 4 سانتی متر فاصله داشته باشد.
 
مشخصاتآرم سازمان در بالای تابلو:
اندازه آرم بدون نوشته ها و با استروک دور آن باید با عرضی به اندازه 7 سانتی متر باشد. فونت نوشته قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید سایز 85 چلیپا باشد و هر سه آیتم در راستای عمود ترازباشند. نوشته قوه قضاییه باید طوری باشد که از عرض خود آرم بزرگ تر نباشد. نقطه پایین آرم دقیقا بر روی تلاقی انحنای وسط آرم زمینه قرار می گیرد و نوشته قوه قضاییه در نقطه وسط نقطه های آرم زمینه قرار می گیرد. نوشته های آرم باید یک سانتی متر با آرم فاصله داشته باشد.
 
مشخصات effects آرم به همراه نوشته ها:
Drop shadow:
Opacity: 75
Angle: 90
Distance: 15
Spread: 0
Size: 10
Noise: 0
 
Strok:
Size: 3
Opacity: 100
Color: K100
 
 
مشخصات نوشته ها:
عنوان تابلو باید با فونت 400 چلیپا باشد، رنگ کاملا سفید و نوشته تابلو از پایین 25 سانتی متر ارتفاع دارد. عنوان نام و شماره درج در تابلو با فونت 200 چلیپا، رنگ کاملا سفید و در راستای خط افقی تراز و باید طوری در کنار هم قرار گیرند که هرکدام 8 سانتی متر از سمت راست و چپ تا انتهای تابلو فاصله داشته باشند. ارتفاع آن ها نیز باید از پایین 7 سانتی متر باشد.
 
مشخصاتeffects آرم به همراه نوشته ها:
Drop shadow:
Opacity: 75
Angle: 90
Distance: 20
Spread: 0
Size: 10
Noise: 0
 
 انتهای پیام