کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 11 اسفند 1399

دشتی اردکانی رییس جدید هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران

محمدرضا دشتی اردکانی، به سمت ریاست هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران تا انتخابات بعدی هیات مدیره این کانون انتخاب شد.
 
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، هادی معزالدینی پس از دو دوره ریاست هیات مدیره این کانون از ریاست این هیات کناره گیری کرد.
 
پس از طرح پیشنهاد وی در آخرین جلسه هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در سال 1386، انتخابات داخلی در این جلسه برگزار شد که محمدرضا دشتی اردکانی، دیگر عضو این هیات به عنوان رییس جدید انتخاب شد.
 
مدت زمان تصدی ریاست از سوی دشتی اردکانی تا پایان دوره فعالیت هیات مدیره فعلی کانون خواهد بود.
 
انتهای پیام