کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 10 اسفند 1399

اسامی اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان اعلام شد

اسامی اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان اعلام و ابلاغ آنان از سوی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر شد.
 
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، در پی برگزاری انتخابات برای تبدیل جامعه سردفتران استان اصفهان به کانون، اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره این استان انتخاب شدند و ابلاغ آنان از سوی حسینعلی امیری، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای مدت سه سال صادر شده است.
 
اسامی این اعضا به این شرح است:
1-       امیر مسعود مرادی باغبادرانی به عنوان عضو اصلی  
2-       سید محمود شریعت روضاتی به عنوان عضو اصلی
3-       علی رجاء به عنوان عضو اصلی
4-       صولت یاوری به عنوان عضو اصلی  
5-       رحمت اله ناظم به عنوان عضو اصلی
6-        احمد پور نائب زاده به عنوان عضو اصلی
7-       فضل اله نکوئی به عنوان عضو اصلی
8-       عباسعلی همت به عنوان عضو علی البدل
9-       سید حبیب اله رجائی زاده به عنوان عضو علی البدل
10-   مصطفی شکوهنده به عنوان عضو علی البدل
 
همچنین در پی برگزاری نخستین جلسه هیات مدیره این کانون امیر مسعود مرادی باغبادرانی به سمت رییس هیات مدیره، سید محمود شریعت روضاتی به سمت نایب رییس هیات مدیره، علی رجاء به سمت خزانه دار و صولت یاوری به سمت دبیر هیات مدیره انتخاب شدند.