کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 19 اسفند 1399

ضرورتی به تنفیذ وکالتنامه های تنظیمی در خارج از کشور وجود ندارد

از این پس ضرورتی به تنفیذ وکالتنامه های تنظیمی در خارج از کشور وجود ندارد.
 
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، طبق بخشنامه جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره 9012/101 در 29 فروردین ماه سال جاری، از این پس ضرورتی به تنفیذ وکالتنامه های تنظیمی در خارج از کشور وجود ندارد و بدین وسیله مراتب جهت اطلاع و ابلاغ به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی تابعه اعلام می شود.

انتهای پیام