کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 09 اسفند 1399

سومین هیات مدیره جامعه سردفتران و دفتریاران استان قزوین انتخاب شد

سومین هیات مدیره جامعه سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان قزوین با برگزاری انتخاباتی در این استان تعیین و انتخاب شد.
 
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، به دنبال برگزاری این انتخابات در جامعه سردفتران و دفتریاران قزوین؛ سهیل خضرحیدری به عنوان رییس هیات مدیره، محسن مظفری به عنوان نایب رییس، مهدی کریمی به عنوان خزانه دار، عزت اله جلیلوند به عنوان دبیر و محمد حیاتی به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند.
 
گفتنی است محمد حیاتی دفتریار و سایر اعضای منتخب از سران دفاتر اسناد رسمی این استان هستند که پس از برگزیده شدن، با تشکیل جلسات هفتگی فعالیت خود را آغاز کرده اند.

انتهای پیام