کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1400

مابه التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران کانون سردفتران در سال جاری پرداخت شد

مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین تا شهریور 1389 بازنشستگان و مستمری بگیران کانون سردفتران و دفتریاران پرداخت شد.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، مابه التفاوت افزایش حق بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران بازنشسته و مستمری بگیران سردفتران و دفتریاران تحت پوشش کانون از 1/1/1389 تا پایان شهریور 1389 به میزان 12 درصد محاسبه و روز یکشنبه 4/7/89 به حساب آن ها واریز می شود و از تاریخ مذکور قابل برداشت خواهد بود.
 
انتهای پیام