کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 26 ارديبهشت 1400

برگزاری مراسم روز دفاتر اسناد رسمی در استان قزوین

برگزاری مراسم  روز دفاتر اسناد رسمی در استان قزوین

مراسم بزرگداشت 6 دي در استان  قزوين برگزار شد.

به مناسبت ۶ دی روز دفاتر اسناد رسمی و پاسداشت سند رسمی مراسم بزرگداشتی 5 دي ماه با حضور رییس کل دادگستری استان قزوین و هیات همراه و مسؤلین اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و روسای واحدهای ثبتی و حضور پرشور همکاران سردفتر و دفتريار برگزار گردید و از همکاران تقدیر و تشکر بعمل آمد.

تاریخ ارسال خبر: 
95/10/7