کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 25 ارديبهشت 1400

همایش گرامی داشت روز دفاتر اسناد رسمی و تبیین نقش و جایگاه سندرسمی در اصفهان برگزار شد

همایش گرامی داشت روز دفاتر اسناد رسمی و تبیین  نقش و جایگاه سندرسمی در اصفهان برگزار شد

همايش گرامی داشت ششم دی ماه، روز دفاتر اسناد رسمی و تبیین  نقش و جایگاه سند رسمی در استان اصفهان برگزار شد.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، اين همايش با حضور مقامات اداری، قضایی و سیاسی استان از جمله معاون سیاسی امنیتی، معاون منابع نیروی انسانی استانداری اصفهان، مدیرکل و معاونین ثبت استان، مدیرکل و معاونین پست اصفهان، مشاور عالی شهرداری اصفهان، دشتي اردكاني،ریيس کانون سردفتران و دفتریاران و باحضور پرشکوه سردفتران و دفتریاران استان اصفهان در محل کانون اين استان برگزار شد.

 

بهبهانی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان در ارتباط با نقش دفاتر اسناد رسمی در تثبیت حقوق مردم و ثبت آنی مطالبی را بیان كرد. در ادامه سیستانی، معاون منابع نیروی انسانی استانداری اصفهان در ارتباط با اهمیت نقش دفاتر به عنوان پیش خوان خدمات ثبتی و قضایی و سبقه دفاتر به عنوان الگوی موفق برون سپاری با سابقه 80 ساله مطالبی را عنوان كرد.

 

دشتی اردكاني، رييس كانون سردفتران و دفترياران و ریيس شورای عالی دفاتر اسناد رسمی کشور ضمن دفاع از عملکرد قوه قضاییه نسبت به تقبیح هجمه‌های صورت گرفته علیه این نهاد قضایی، لزوم تقویت سند رسمی را به منظور قضازدایی و پیشگیری از افزایش ورودی پرونده‌های دادگستری سخنرانی كرد.

 

همچنین در اين همايش با پخش گزارش تصویری از عملکرد کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان و اجرای گروه موسیقی ادامه داشت.

 

در پایان حاضران در همایش و سخنرانان از مقامات ومراجع ذی ربط تقاضای خود را مبني بر ثبت  این روز به عنوان روز دفاتر اسناد رسمی در تقویم رسمی کشور مطرح كردند، به همین مناسبت مراسم مشابهی در روزهای پنجم و ششم دی ماه در شهرهای کاشان و گلپایگان با حضور مقامات قضایی و اداری و روسای ثبت محلی و نمایندگان کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان برگزار شد و در این همایش‌ها برلزوم اعتبار و اهمیت سند رسمی ونقش و جایگاه دفاتر اسناد رسمی در تثبیت حقوق مردم تاکید شد.

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
95/10/08