کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 08 بهمن 1399

سران دفاتر اسناد رسمی جدیدالتاسیس از تابلوهای طرح جدید متحدالشکل استفاده و اقدامات را بصورت مکانیزه انجام دهند

بر اساس اعلام اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت، کلیه سران دفاتر اسناد رسمی جدید التاسیس باید از تابلوهای طرح جدید متحدالشکل استفاده و اقدامات را بصورت مکانیزه انجام دهند.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، در نامه ارسالی از مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت به این کانون آمده است: "کلیه سران دفاتر اسناد رسمی جدید التاسیس از تابلوهای طرح جدید متحدالشکل که قبلا طرح و الگوی آن از طرف سازمان ارائه شده بود استفاده و نصب کنند. همچنین دفاتر از بدو تاسیس به سیستم رایانه تجهیز و کلیه اقدامات بصورت مکانیزه انجام و هزینه های دریافتی و وجوه حاصله بصورت الکترونیکی دریافت شود.
مسئولیت نظارت و پیگیری انجام مفاد بخشنامه با مدیران کل ثبت استان هاست".
 
انتهای پیام