کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 08 بهمن 1399

شماره حساب حق التحریر ده درصدی کانون سردفتران به شماره حساب سیبا تغییر می یابد - کد شناسه تا نیمه بهمن ماه برای همه دفاتر اسناد رسمی صادر خواهد شد

شماره حساب حق التحریر ده درصدی کانون سردفتران و دفتریاران بزودی به شماره حساب سیبا تغییر می یابد و کد شناسه برای همه دفاتر اسناد رسمی صادر خواد شد.

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، به دنبال پی گیری های این کانون مبنی بر تبدیل شماره حساب حق التحریر دفاتر اسناد رسمی (2853) به شماره حساب سیبا و بر اساس توافقات صورت گرفته بین این کانون و بانک ملی، مقرر شد از آن جا که واریز مبلغ حق التحریر (10 درصدی) دفاتر اسناد رسمی به شماره حساب سیبا، مشکلاتی را در پی خواهد داشت، بانک ملی متعهد شد کد شناسه ای برای هر یک از دفاتر اسناد رسمی در کشور اختصاص دهد که بر این اساس واریزی وجوه به شماره مورد نظر قابل ردیابی و شناسایی دقیق خواهد بود.

براساس اعلام بانک ملی و با اقدامات انجام شده از سوی این بانک، مقرر شد کد مذکور تا نیمه بهمن ماه سال جاری به تمام دفاتر اسناد رسمی اختصاص یابد و دفاتر از این تاریخ به بعد نسبت به واریز 10 درصد حق التحریر به حساب سیبایی که بزودی معرفی خواهد شد اقدام کنند. این امر در افزایش سرعت و تسهیل در امور و کاهش میزان زیان دفاتر اسناد رسمی نقش خواهد داشت.

همچنین پیش از این مبالغی تحت عنوان حواله فیش حق التحریر واریزی دفاتر در شهرستان ها اخذ می شد که طبق توافق با بانک ملی  این مشکل مرتفع شده و بزودی این حواله جهت واریزی حق التحریر دفاتر اسناد رسمی حذف شده و اخذ نخواهد شد.

انتهای پیام