کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 03 بهمن 1399

همایش پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی