کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 02 مهر 1400

31 فروردین، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1395

31 فروردین، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1395

31 فروردين96، آخرين مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1395 خواهد بود.

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، بنابر اعلام رئيس سازمان امور مالياتي نظر به مصادف بودن تسليم اظهارنامه دوره چهارم(فصل زمستان) سال 1395 با تعطيلات نوروز و باتوجه به درخواست مؤديان محترم موضوع نظام ماليات بر ارزش افزوده و به منظور تكريم موديان بنابر اختيارات حاصل از قانون و مقررات ماليات بر ارزش افزوده چنين مقرر شده است:

 

"ادارات كل امور مالياتي موظفند در مورد مؤديان مالياتي كه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالياتي (فصل زمستان) سال 1395 را تا پايان روز پنجشنبه 31/1/96 تسليم نمايند،‌امكان برخورداري صد درصد بخشودگي جرائم عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر براي دوره مزبور و تأخير در پرداخت ماليات و عوارض متعلق تا تاريخ مذكور را در صورت درخواست كتبي براي مؤديان فوق الذكر فراهم نمايند".

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
96/01/16