کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 03 ارديبهشت 1400

نود و دومین شماره ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران منتشر شد

 نود و دومین شماره ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران( ویژه مالکیت زمانی) منتشر شد.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، این شماره ماهنامه با 12 عنوان مطلب منتشر شده است که سخن روز، مالکیت زمانی، راه خروج از بحران مسکن، نگاهی مختصر به مالکیت زمانی، بیع زمانی یا تایم شر چیست؟ ، بیع زمانی یا انتقال مالکیت زمان بندی شده، چالش در مالکیت موقت  Time sharing، از جمله مقالات این شماره هستند.
 
ماهیت حق خریدار در تایم شر و نهادهای حقوقی ایران، زمان و مقتضیات آن در مقررات ثبتی، مالکیت زمانی از دیدگاه کارشناسان و هتلداران، مالکیت زمانی در ایران، آشنایی با مالکیت زمانی در ایران و اسپانیا، خبر و نمونه بازاریابی اینترنتی مالکیت زمانی از جمله دیگر مقالات و مطالب نود و دومین شماره ماهنامه کانون سردفتران است که در اردیبهشت ماه سال جاری(1388) منتشر شده است.
 
انتهای پیام