کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 12 اسفند 1399

جوابیه معاونت توسعه کارآفرینی وزارت کار در رابطه با لزوم استفاده از منابع داخلی بانکها جهت خرید مکان اداری و تجاری