کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 06 اسفند 1399

تاکید اداره کل ثبت تهران مبنی بر عدم ارائه خدمات به مشمول غایب و سربازان فراری