کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 19 اسفند 1399

تنظیم اظهارنامه مالیاتی دفاتر اسناد رسمی از 13 تا 31 تیرماه در کانون سردفتران و دفتریاران

تنظیم اظهارنامه مالیاتی دفاتر اسناد رسمی از 13 تا 31 تیرماه از ساعت 15 الی 18 همه روزه به استثنای روزهای پنجشنبه و جمعه و ایام تعطیل در کانون سردفتران و دفتریاران انجام می شود.

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، در رابطه با موضوع صورتجلسه تفاهم خود اظهاری بین کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان امور مالیاتی در اجرای ماده 158 قانون مسئولیت مدنی برای عملکرد سال 1387، هیاتی در کانون سردفتران آمادگی دارد از روز شنبه 13/4/1388 لغایت چهارشنبه 31/4/1388 از ساعت 15 الی 18 همه روزه به استثنای روزهای پنجشنبه و جمعه و ایام تعطیل در این کانون، راهنمایی های لازم در خصوص چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی را ارائه کند.

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی با تکمیل اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر قانونی ( حداکثر تا 31/4/88 ) از مزایایی بهره مند می شوید از جمله:

1-       برخورداری از معافیت مالیاتی پایه به میزان 000/400/29 ریال از درآمد مشمول مالیات

2-       بهره مندی از تسهیلات توافق و تفاهم با مجامع امور صنفی و قطعی شدن مالیات عملکرد سال 1387

3-       پرداخت 40 درصدی مالیات ابرازی و تقسیط مابقی در چهار ماه

4-       بهره مندی از تسهیلات بخشودگی جرایم

همچنین عدم ارائه اظهار نامه مالیاتی در مهلت مقرر قانونی مذکور تبعاتی در پی دارد:

1-       محرومیت از معافیت مالیاتی پایه به میزان 000/400/29 ریال از درآمد مشمول مالیات

2-       تعیین درآمد مشمول مالیات به روش علی الراس

3-       تعلق جریمه ای معادل 40 درصد مالیات برای مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

4-       جریمه دیرکرد پرداخت مالیات

5-       عدم بهره مندی از تسهیلات بخشودگی جرایم

 

انتهای پیام