کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 10 اسفند 1399

نخستین جلسه کارگاه آموزشی دستگاه کارتخوان(pos) در کانون سردفتران برگزار شد