کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 06 اسفند 1399

اطلاعیه بیمه البرز برای سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی

به گزاش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، شرکت سهامی بیمه البرز به منظور بهره مندی و رفاه سردفتران و دفتریاران خدمات ویژه ای را از طریق کارگزار رسمی بیمه کد 419 و در سایر شهرستان ها از طریق کلیه نمایندگان و شعب بیمه البرز ارائه می نماید.

بر همین اساس طی مجوز شماره 391 از مورخ 12/04/1388 به مدت یکسال هر یک از سردفتران و دفتریاران که مالکیت خودرو به نام خود یا همسرشان باشد می توانند با مراجعه به هر یک از شعب و یا نمایندگی های بیمه البرز در سراسر کشور از 20 درصد تخفیف بیمه بدنه ( علاوه بر تخفیف عدم خسارت ) بهره مند گردند.

 
فرم مربوطه به پیوست موجود است: