کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1400

هزینه تهیه رونوشت و فتوکپی مصدق اسناد

هزینه تهیه رونوشت و فتوکپی مصدق اسناد یا مدارک ارائه شده به دفاتر اسناد رسمی اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، این هزینه ها از سوی حوزه امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح زیر اعلام شده است: