کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 13 اسفند 1399

بیانیه کانون سردفتران به مناسبت روز جهانی قدس