کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 12 اسفند 1399

با پی گیری های کانون سردفتران و مساعدت شهرداری تهران، مشکل پاسخگویی به مودیان عوارض خودرو در روز پنج شنبه مرتفع شد

واحد وصول عوارض خودرو شهرداری و نواحی مربوطه از این پس روزهای پنج شنبه فعال خواهند بود و مشکل عدم امکان معامله خودرو در این روز مرتفع شد.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، به دنبال درخواست مساعدت کانون سردفتران از شهردار تهران در رابطه با تعطیلی مناطق شهرداری در روزهای پنجشنبه و عدم امکان انجام معامله متعاملین به جهت نداشتن مفاصا حساب پرداخت عوارض خودرو؛ حسین محمدپور زرندی، معاون مالی و اداری شهرداری تهران طی نامه ای به این کانون اعلام کرد از این پس واحد وصول عوارض خودرو مستقر در ساختمان مناطق شهرداری ونیز نواحی مربوطه در روزهای پنج شنبه تا پایان ساعت اداری (ساعت 13) حاضر و نسبت به پاسخگویی به مودیان عوارض خودرو فعال خواهند بود.