کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 18 ارديبهشت 1400

نود و پنجمین شماره ماهنامه «کانون» منتشر شد

کانون سردفتران و دفتریاران نود و پنجمین شماره ماهنامه خبری ـ تحلیلی «کانون» را منتشر کرد.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، مطالب این شماره اعم از مقالات، پژوهشها، نوشتارها، اخبار، مقررات و بخشنامههایی است که از دیگر زوایای حقوقی به بحث در زمینه حقوق سردفتری و دیگر مؤلفههای ثبتی میپردازد.
تأثیر اصلاح مواد 946 و 948 قانون مدنی بر سهمالارث زوجه؛ درآمدی بر مواد 101 قانون شهرداری و 154 قانون ثبت؛ سیری در کتابشناسی حقوق ثبت اسناد و املاک (بخش دوم)؛ درآمدی بر قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1386؛ سند از دید تاریخ (بخش پایانی) و نیز در بخش ترجمه «سند رسمی و ماموریتهای سردفتر؛ در فرانسه» و همچنین اخبار، قوانین، بخشنامهها و گزارشی در خصوص چگونگی پرداختهای الکترونیک در دفاتر اسناد رسمی از جمله مطالب منتشر شده در نود و پنجمین شماره ماهنامه «کانون» است.
شایان ذکر است «دیدگاه» عنوانی جدید به قلم مدیر مسؤول است که در هر شماره به موضوع روز یا خاص و مبتلابه دفاتر اسناد رسمی میپردازد که در این شماره، دیدگاه به «قانون» اشاره دارد و نیز «دریچه» که به موضوع «احراز وراثت» پرداخته به منظور تولید علم و پردازش موضوعاتی است که طرح آن مفید فایده خواهد بود و دانش پژوهان ارجمند میتوانند از نگاه علمی به مسایل مختلف در این قسمت قلم بزنند.
گفتنی است سخن روز این شماره به موضوع «ضرورت حُسن اجرای قوانین؛ از وظایف قوهقضائیه» مستند به اصول قانون اساسی به موضوع شغل سردفتری اختصاص یافته است.
همچنین گزیدهای از مطالب به زبانهای عربی، فرانسه و انگلیسی در انتهای ماهنامه آورده شده که امید است  مورد توجه مخاطبان ارجمند قرار گیرد. یادآور میشود علاقهمندان به مسائل حوزه سردفتری و امور ثبتی و حقوقی جهت مطالعه مجازی ماهنامه میتوانند به پایگاه اینترنتی www.notary.ir مراجعه نمایند.
 
انتهای پیام