کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 12 اسفند 1399

مجلس تصویب نامه تشکیل سامانه اطلاعات املاک را مغایر قانون دانست