کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 25 ارديبهشت 1400

بخشنامه سازمان ثبت در رابطه با حقوق دولتی و حق التحریر تطبیق اوراق با اصل آنها (موضوع ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی)

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با حقوق دولتی و حق التحریر تطبیق اوراق با اصل آن ها (موضوع ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی) در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور بخشنامه ای را صادر کرد.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، متن این بخشنامه به این شرح است: