کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 22 ارديبهشت 1400

اطلاعیه صندوق تعاون کانون سردفتران و دفتریاران

اخطار صندوق تعاون کانون سردفتران در رابطه با اقساط پرداخت نشده وام سردفتران و دفتریاران
قابل توجه سردفتران و دفتریارانی که مدت بازپراخت وام آنها به پایان رسیده یا اقساط معوقه دارند
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، صندوق تعاون کانون سردفتران از کلیه سردفتران و دفتریاران محترم که تاکنون نسبت به بازپرداخت بدهی معوقه به صندوق تعاون اقدام نکرده اند تقاضا کرد حداکثر تا تاریخ 10/10/1388 نسبت به بازپرداخت اقساط معوقه خود اقدام کنند. بدیهی است در صورت عدم اقدام ایشان، صندوق تعاون این کانون ناگزیر است برابر مفاد قرارداد عمل نماید.
 
انتهای پیام