کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 25 ارديبهشت 1400

پایان تیرماه، آخرین فرصت ارایه اصلاحیه اظهارنامه مالیاتی

پایان تیرماه، آخرین فرصت ارایه اصلاحیه اظهارنامه مالیاتی

پايان تيرماه، آخرين فرصت ارايه اصلاحيه اظهارنامه مالياتي مشاغل عملكرد 95 است.

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، بررسي‌ها نشان مي‌دهد برخي از همكاران سردفتر و دفتريار برابر جداول و فرمول‌هاي منتشر شده در فضاي مجازي اظهارنامه ماليات مشاغل عملكرد 95 خود را تنظيم و ارسال كرده‌اند كه به اطلاع مي‌رساند تا پايان تيرماه فرصت ارسال اظهارنامه اصلاحي از نظر قانوني وجود دارد.

 

همكاران براي تشخيص اين مهم مي‌توانند با توجه به جدول شماره 9 در صفحه 11 اظهارنامه گروه سوم مجموع فروش كالا و خدمات عين عدد و رقمي را كه در سيستم ثبت آني ثبت و انعكاس داده شده درج نموده و در قسمت هزينه مجموع كل هزينه‌هاي دفترخانه را منعكس كنند كه تفاوت اين دو عدد سود ابرازي باشد كه پس از كسر معافيت موضوع ماده 101 محاسبه ماليات گردد ، در غير اينصورت درآمد كتمان شده محاسبه مي‌شود و مشمول تبعات قانون ناشي از آن خواهند شد.

تاریخ ارسال خبر: 
96/04/17