کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 03 ارديبهشت 1400

چهارمین همایش سراسری استانی سردفتران و دفتریاران استان هرمزگان برگزار شد

چهارمین همایش سراسری استانی سردفتران و دفتریاران استان هرمزگان و سومین مجمع عمومی جامعه سردفتران و دفتریاران استان هرمزگان برگزار شد.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، در این همایش که با حضور دشتی اردکانی نایب رئیس و گودرزی عضو هیات مدیره کانون سردفتران، سیروس مشاور کانون و پیرداده عضو دفتر حقوقی کانون، شهریاری مدیرکل ثبت اسناد و املاک  هرمزگان و جمعی از سران دفاتر و دفتریاران استان هرمزگان برگزار شد، عبدالکریم حجاری رییس جامعه سردفتران و دفتریاران هرمزگان ضمن آرزوی موفقیت برای همکاران، بر رعایت مقررات و ایجاد وحدت و انسجام در راستای اهداف سازمان ثبت اسناد و املاک و حرکت به سوی تحقق معیارهای ثبت نوین تاکید کرد.
 
بهنام عامری سیاهویی، دبیر همایش و عضو هیات مدیره جامعه سردفتران و دفتریاران استان هرمزگان هم به ارایه گزارش کار هیئت مدیره در بخش اجرایی و مالی، اهم فعالیتهای جامعه و شورای تقسیم اسناد مستقر در جامعه، پرداخت و گفت: ارسال تعداد 10500 فقره نامه دولتی و تقسیم آن بین دفاتر، برگزاری کارگاههای آموزشی جهت ارتقای سطح کیفی و علمی سردفتران جدید، برگزاری جلسات ماهیانه با سران دفاتر شهرستان بندرعباس و سایر شهرهای تابعه و خرید ساختمان جامعه سردفتران و دفتریاران و مهمانسرا در مرکز شهر بندرعباس به منظور ارائه خدمات مطلوبتر به مردم شریف استان و برگزاری جلسه توجیهی و هماهنگی و آموزش سیستم پرداخت وجوه به صورت الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی و نصب و راهاندازی سیستم pos در کلیه دفاتر شهرستان بندرعباس و سایر شهرستانها از اقداماتی بوده که از سوی هیئت مدیره جامعه به اجرا درآمده است.
 
وی در خصوص مسؤولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی مقالهایی را ارائه کرد و اذعان داشت که شغل سردفتری دارای مسؤولیت خاصی در بین سایر مشاغل موجود در نظام اداری کشور بوده و سردفتر از این حیث وظیفه و مسؤولیت منحصر به فرد داشته و سردفتران اسناد رسمی بدون کمترین حمایت به طور مداوم در معرض خطاب قانون و حتی اشخاص قرار گرفتهاند.
 
در ادامه این همایش شهریاری، مدیرکل ثبت اسناد و املاک هرمزگان، دفاتر اسناد رسمی را به عنوان مراکز خصوصی و مدنی، حلقه واسط دولت و مردم دانست و ادامه داد: این دفاتر به موجب قانون دارای صلاحیت بوده و بخش عمدهای از فعالیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی صورت میپذیرد که این مهم از موجبات جلوگیری و ممانعت از وقوع جرایم شده و نهایتاً باعث ثبات اقتصادی، اجتماعی و حقوقی در جامعه میشود و تنظیم قراردادها و ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمی، حقوق شهروندان را تثبیت و موجب آرامش روحی و روانی بوده و اعتماد مردم به سران دفاتر را جلب و تقویت نموده و فعالیت دفاتر نیز درآمد عمومی دولت را بالا می برد.
 
دشتی اردکانی، نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران هم در این همایش در رابطه با لایحه پیشفروش ساختمان اظهار داشت: لایحه پیشفروش ساختمان پس از تصویب، در دفاتر اسناد رسمی به اجرا درخواهد آمد که منبعد دفاتر اسناد رسمی میتوانند قراردادهای پیشفروش را در دفاتر به ثبت برسانند که این مهم موجب جلوگیری از فروش ملک به چند نفر و بروز هرگونه مشکل حقوقی و قضایی برای مردم و مانع سوء استفاده احتمالی خلافکاران میشود.
 
نایب رئیس کانون سردفتران و نماینده کشورمان در اتحادیه جهانی سردفتران اظهار داشت: تاکنون 77 کشور از قارههای مختلف در اتحادیه جهانی سردفتران عضویت دارند و این اتحادیه در سازمان ملل و سازمان تجارت جهانی نماینده دارد که امیدواریم با پشتیبانی و حمایتهای معاونت معظم قوهقضائیه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک، کشورمان نیز به عضویت این اتحادیه درآید که با عضویت جمهوری اسلامی ایران در این اتحادیه سرمایهگذاری خارجی در کشور به حد مطلوب خواهد رسید و اسناد ما در 77 کشور عضو پذیرفته خواهد شد.
 
همچنین در این همایش از بین سردفتران و دفتریارانی که برای عضویت در هیئت مدیره جامعه سردفتران و دفتریاران هرمزگان کاندیدا شدند به ترتیب آقایان 1 ـ عبدالکریم حجاری با 52 رأی 2 ـ سیدمحمد کاظمی شهرویی با 49 رأی 3 ـ علیآل علی با 37 رأی 4 ـ هوشنگ روشی با 32 رأی و علیرضا مافی با 14 رأی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و 1 ـ امیر تراکمه با 31 رأی و 2 ـ غلامرضا دبیری با 30 رأی به عنون اعضای علیالبدل و 1 ـ مجید موحدی با 50 رأی و 2 ـ حسنعلی زارع مهرجردی با 36 رأی به عنوان بازرس انتخاب شدند که در اولین جلسه هیئت مدیره جامعه سردفتران و دفتریاران استان هرمزگان، عبدالکریم حجاری به عنوان رئیس، علی آلعلی به عنوان نایب رئیس، هوشنگ روشی به عنوان خزانهدار، سیدمحمدکاظمی شهروئی به عنوان دبیر و علیرضا مافی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.
 
انتهای پیام