کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1400

متن استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری در خصوص وقف

متن استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری در خصوص وقف