کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1400

بخشنامه؛ تسهیلات ایجاد شده در قانون تسهیل تنظیم اسناد