کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 06 اسفند 1399

بخشنامه ثبت استان تهران در رابطه با فیش 40،000 ریالی استعلام وضعیت املاک

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، بر اساس بخشنامه اداره کل ثبت استان تهران دفاتر اسناد رسمی شهر تهران و شهرستان های تابعه برای استعلام وضعیت املاک از واحدهای ثبتی، باید فیش واریزی 40،000 ریالی پرداخت نمایند.