کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 22 ارديبهشت 1400

اطلاعیه درخصوص تسری یا عدم تسری حکم مندرج در تصویب نامه هیات وزیران به حق‌التحریر تنظیم اسناد نقل و انتقال اموال غیرمنقول

اطلاعیه درخصوص تسری یا عدم تسری حکم مندرج در تصویب نامه هیات وزیران به حق‌التحریر تنظیم اسناد نقل و انتقال اموال غیرمنقول

با عنايت به سوالات متعدد همكاران درخصوص تسري يا عدم تسري حكم مندرج در تصويب نامه مورخ 96/1/26 هيات وزيران به حق‌التحرير تنظيم اسناد نقل و انتقال اموال غيرمنقول، موضوع در جلسه كميسيون حقوقي مطرح و به شرح ذيل اظهار نظر گرديد:

 

 

نظر به اينكه مطابق تبصره 3 ماده 64 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم در مواردي كه ارزش معاملاتي موضوع اين ماده مطابق ديگر قوانين و مقررات، ماخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه قرار مي‌گيرد، ماخذ محاسبه عوارض و وجوه ياد شده بر مبناي درصدي از ارزش معاملاتي موضوع اين ماده مي‌باشد كه با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاه ذيربط به تصويب هيات وزيران يا مراجع قانوني مرتبط مي‌رسد و با توجه به تصويب نامه شماره 5778/ت5420/ه  مورخ 1396/1/26 هيات وزيران كه مطابق آن مقررگرديده: در مناطقي كه ارزش معاملاتي املاك در اجراي مقررات ماده 64 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1394 به تصويب كميسيون‌هاي تقويم املاك موضوع ماده ياد شده رسيده ماخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده مذكور در سال 1396 معادل هشتاد و پنج درصد ارزش معاملاتي سال 1395 مي‌باشد و توجهاً به ماده 58 آيين نامه دفاتر اسناد رسمي مبني بر اخذ حق‌التحرير به ميزان اصلي معامله و همچنين تفاوت عمده جنس حق‌التحرير كه حق خصوصي سردفتر بوده با عوارض و ساير وجوه مشابه كه ازجمله وجوه عمومي مي‌باشد، حكم تصويب نامه مذكور قابل تسري به حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي در تنظيم اسناد انتقال املاك ندارد و كمافي‌السابق حق‌التحرير از كل مبلغ ارزش معاملاتي اعلام شده از طرف مرجع مالياتي محاسبه و وصول خواهد شد.

 

تاریخ ارسال خبر: 
96/06/01