کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 02 مهر 1400

آراء جدید کمیسیون وحدت رویه در تیر ماه 1389

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، در شش رای جدید کمیسیون وحدت رویه در تیر ماه سال جاری (1389) به موارد ذیل پاسخ داده شده است:
 
-     " آیا در راستای اجرای طرح های تملیک شهرداری و دولت، چنانچه صاحب حق سرقفلی و کسب و پیشه و تجارت بخواهد حق خود را بدون حضور مالک ملک به شهرداری یا نهاد دولتی صلح و منتقل نماید آیا دفتر اسناد رسمی می تواند بدون حضور مالک مبادرت به تنظیم سند نماید؟"
-     " آیا بند (ج) ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد و عدم تکلیف به وصول گواهی مالیاتی موضوع ماده 187 در صورت درخواست متعاملین شامل گواهی مالیاتی موضوع ماده 35 قانون مالیات های مستقیم نیز می گردد؟"
-     "نظر به اینکه مالک ملک یا منافع یا اموال در زمان حیات خود مبادرت به انتقال مال یا ملک یا حقوق صنفی مذکور به صورت عادی نموده و پس از فوت وی، خریدار با مراجعه به مرجع قضایی صالح مبادرت به اخذ حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی علیه قایم مقام و ورثه وی نموده است، آیا سردفتر هنگام تنظیم سند در اجرای دادنامه مذکور ملزم به اخذ گواهی مالیات بر ارث می باشد یا خیر؟"
-          " مغایرت تاریخ صدور ذیل اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی"
-     " در مورد دستور موضوع تبصره یک ماده 4 آیین نامه قانون تسهیل تنظیم اسناد مبنی بر اینکه دفاتر اسناد رسمی بر خلاف قانون، مکلف به استعلام از ادارات مسکن و شهر سازی گردیده اند، آیا اگر شهرداری گواهی نماید که پلاک، داخل محدوده قانونی شهر است و یا از جهاد کشاورزی استعلام گردید، آیا موضوع استعلام مذکور منتفی خواهد بود یا خیر؟"
-     " آیا ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و معدنی از قبیل تراکتور، لودر، کمباین، گریدر، بلدیزر و غیره هنگام نقل و انتقال مشمول ماده یک و تبصره های 2 و 3 ماده 19 قانون اصلاح بیمه اجباری مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب 1387 می گردد و آیا نیاز به ارایه بیمه نامه شخص ثالث و درج شماره آن در سند می باشد یا خیر؟"
 
متن این آراء به شرح ذیل است: