کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 25 ارديبهشت 1400

هشدار به همکاران به منظور جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجو

به گزارش روابط عمومی کانون سردفترن و دفتریاران، مدیرکل ثبت استان تهران طی بخشنامه ای به این کانون درخصوص سوء استفاده افراد سودجو هشدار داد.
 
متن این بخشنامه به این شرح است: