کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 22 ارديبهشت 1400

اطلاعیه فوری/قابل توجه روسای محترم کانون‌های سردفتران و دفتریاران استان‌ها

اطلاعیه فوری/قابل توجه روسای محترم کانون‌های سردفتران و دفتریاران استان‌ها

اطلاعيه فوري

روساي محترم كانون‌هاي سردفتران و دفترياران استان‌ها

به منظور هماهنگي و ساماندهي ارسال كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي همكاران به مناطق زلزله زده پيشنهاد مي‌گردد كمك هاي نقدي را به شماره حساب  0107226568008  بانك ملي، به نام كانون سردفتران و دفترياران و كمك هاي غيرنقدي را به امور اداري كانون سردفتران و دفترياران تحويل دهند تا به صورت متمركز و با حجم قابل توجه به مناطق آسيب ديده منتقل گردد.

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
96/08/24