کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 22 ارديبهشت 1400

شمارش معکوس برای ایجاد کتابخانه تخصصی کانون سردفتران و دفتریاران

شمارش معکوس برای ایجاد کتابخانه تخصصی کانون سردفتران و دفتریاران
عضو هئیت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران ایجاد کتابخانه کانون را یکی از اهداف اصلی این مجموعه معرفی کرد.

 

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران،‌صابر ناظمی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری جامعه خبر درباره ماهنامه کانون گفت: رسالت اصلی ماهنامه کانون کمک به سردفتران و دفتریاران در بهداشت حقوقی و تنظیم صحیح اسناد رسمی در دفاتر است. یکی از تمایز اصلی این نشریه را می توان تخصصی بودن آن نام برد.

 

رسالت ما این است که با قلم زدن در زمینه های مختلف حقوقی و ثبتی، مسیر تنظیم اسناد رسمی را منقح کنیم وهرچه بهتر بتوانیم از حجم دعوی در مراجع قضائی جلوگیری کنیم. اسناد رسمی با سایر اسنادی که خارج از دفاتر نوشته می شوند تفاوت دارد. در دفاتر اسناد رسمی اهل فن و متخصصین حقوق مبادرت به تنظیم اسناد می کنند که از این حیث بر سایر اسناد ترجیح دارد. هدف ماهنامه کانون این است که اسناد رسمی را ترویج دهد.

 

ناظمی اظهار کرد: در دوران تصدی بنده، سعی کردیم در اعضای تحریریه تعدیل ایجاد کنیم و از افراد بیشتری در جامعه حقوقی چه از صنف سردفتران و چه خارج از این مجموعه استفاده کنیم تا این نشریه از نظر محتوا غنی شود.

 

قائم مقام مدیرمسئول ماهنامه کانون درباره برنامه های آتی این ماهنامه گفت: یکی از دغدغه های موجود در ماهنامه کانون تبدیل آن از نشریه علمی-تخصصی به علمی-پژوهشی است. عده ای معتقد هستند که اگر این ماهنامه علمی-پژوهشی شود جایگاه بالاتری پیدا می کند و مقالات بیشتری از سوی محققین حقوقی به آن افزوده می شود.  عده ای هم معتقد هستند با توجه به اینکه در مجلات علمی-پژوهشی مسائل علمی و تخصصی باید از شکل و خصایص ویژه ای برخوردار باشد، شاید این ماهنامه نتواند به رسالت اصلی خود که کمک به سردفتران است کمک کند. ما اکنون در حال جمع بندی هستیم که اگر مقدمات علمی-پژوهشی آماده شود که تقریبا می توان گفت فراهم است این نشریه علمی-پژوهشی می شود در غیر این صورت با همین محتوا باقی می ماند.

 

ناظمی در مورد تغییرات محتوای ماهنامه کانون افزود: درصدد هستیم موضوعاتی را که مجله بیشتر به آن نیاز دارد را در غالب یک فهرست تهیه کنیم و در معرض عموم قرار دهیم. همچنین درتلاش هستیم کتابخانه کانون سردفتران و دفتریاران را به عنوان یک بستر مناسب برای اهل فن و تحقیق ایجاد کنیم تا افرادی که علاقه مند به مطالعه هستند چه در محیط کانون و چه از طریق الکترونیکی از مباحث و منابع بهره مند شوند.

 

تاریخ ارسال خبر: 
96/09/04