کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 03 ارديبهشت 1400

دعوت به خیزش هدفدار علمی سردفتران و دفتریاران

دعوت به خیزش هدفدار علمی سردفتران و دفتریاران
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: همکارانم را به ایجاد یک خیزش هدفدار علمی در حوزه حقوق ثبت فرا می خوانم زیرا ایران در حال پیوستن به اتحادیه جهانی سردفتران است.

 

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، محمدرضا دشتی اردکانی در همایش روز 6 دی (روز اسناد رسمی) که عصر روز چهارشنبه در تالار وزارت کشور برگزار شد گفت: 6 دی ماه روز گرامیداشت اسناد رسمی باردیگر فرارسید و عطر آن میان 7300 دفتر اسناد رسمی در سراسر کشور پیچید و چقدر تلاش کردیم به اینجا رسید. از همه همکارانم سپاسگذارم.

دویست و هشتاد و دومین روز سال را بعنوان روز اسناد رسمی برگزیدیم و در قرآن کریم این عدد آیه زیبای کاتب بالعدل را نشان می دهد. در واقع 6 دی فرصت خوبی برای جامعه است تا شهروندان اهمیت نقش اسناد رسمی را به خوبی درک کنند. این روز روز بازنگری و دقت در توانبخشی و آسیب شناسی حوزه کاری و مسئولیت های خطیر دفاتر اسناد رسمی است. روز گرامیداشت زحمات حقوقدانان مورد وثوق مردم است که قرن ها در این سرزمین داناترین و پاکترین مردم آن را بنیاد نهاده و به نسل امروز سپرده است.

 

نتایح پژوهشگران نشان می دهد که ثبت اسناد و احوال مردم بدون پیشینه نبوده است. نمونه های زیادی از اسناد وقف و قراردادهای کار و بیمه را می توان در لوایح تخت جمشید و آثار گلی و سفالی قبل اسلام و بعد اسلام می توان مشاهده کرد.

 

همه می دانیم دفاتر اسناد رسمی قابلیت های زیادی برای توسعه اقتصادی کشور دارد به ویژه در شرایط کنونی کشور مقام معظم رهبری اسناد و سند بالا دستی اقتصاد مقاومتی را پیش روی مسئولان قرار دادند. حمایت قضایی موثر در تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها به منظور توسعه بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی و ثبت رسمی مالیکت دولت همه راهکار جامع و مانع و عمیق است.

 

دفاتر اسناد رسمی یکی از گلوگاه های تشخیش و شناخت مسائل ثبتی برای مراجع علمی و قانونی است. زمانی می توانیم سیستم الکترونیکی ثبت اسناد را شکوفا کنیم که سایر دستگاه ها همکاری کنیم. در لایحه بودجه 1397 برای اولین بار در 100 سال اخیر بودجه سازمان ثبت رشد منفی داشته است. بعنوان مثال در اجرای طرح کاداستر که بسیار برای مبارزه با زمین خواری موثر است این بودجه را به سازمان های دیگر اختصاص داده است. در حالی که بسیاری از کشورها از این طرح به درتی استفاده کرده و پیشرفت کرده اند.

 

همکارانم را به ایجاد یک خیزش هدفدار علمی در حوزه حقوق ثبت فرا می خوانم زیرا ایران در حال پیوستن به اتحادیه جهانی سردفتران است.

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
96/10/07