کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 03 ارديبهشت 1400

قیمت فروش و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای تولید داخل و وارداتی جهت اجرا در سال1397 و 2018 اعلام شد

قیمت فروش و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای تولید داخل و وارداتی جهت اجرا در سال1397 و 2018 اعلام شد

قیمت فروش و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای تولید داخل و وارداتی جهت اجرا در سال1397  و  2018اعلام شد.

 

 


به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، قیمت فروش و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای تولید داخل و وارداتی (مبنای محاسبه مالیات، عوارض و حق الثبت جهت اجرا در سال 1397 و 2018) در قسمت اطلاعات مفيد /جداول مالياتي  در پرتال كانون قرار داده شده است.

 

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
96/10/12