کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1400

اطلاعیه مهم درخصوص متقاضیان عضویت در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی

اطلاعیه مهم درخصوص متقاضیان عضویت در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی

اطلاعيه مهم درخصوص متقاضيان عضويت در هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي.


قابل توجه همكاران محترم سردفتر و دفتريار 

 

 

نظر به اينكه مدت احكام نمايندگان منتخب كانون سردفتران و دفترياران كه در اجراي بند 3 ماده 244 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 94/4/11 در هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي در بهمن ماه به پايان مي رسد، از كليه همكاران محترم كه آمادگي حضور منظم و دفاع از حقوق تضييع شده همكاران را داشته و مي‌توانند در جلسات متشكله در ادارات كل امور مالياتي مركز، غرب، شرق، ‌شمال و جنوب تهران مشاركت فعال داشته باشند،‌ تقاضا مي‌شود درخواست خود را تا پايان دي ماه به دفتر هيات مديره كانون تسليم و يا از طريق پرتال كانون اعلام آمادگي نمايند.

 

 

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
96/10/18