کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1400

حذف بند «ک» از تبصره 6 لایحه بودجه

حذف بند «ک» از تبصره 6 لایحه بودجه

بند «ک» از تبصره 6 لایحه بودجه سال 1397 حذف شد.

 

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: حذف این بند از لایحه بودجه گامی مهم در راه تثبیت جایگاه سند رسمی در نظام تقنینی کشور است.

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفترن و دفترياران، محمدرضا دشتی اردکانی درباره حذف بند "کاف" تبصره 6 لایحه بودجه گفت: موضوع این بند بدین شرح بود که مراجع صدور سند مكلفند رسيد و يا گواهی پرداخت عوارض تا پايان سال را، قبل از تنظيم شناسنامه مالكيت وسيله نقليه موضوع مواد (42) و (43)‌ قانون ماليات بـر ارزش افزوده و همچنـين رسيد پرداخت ماليات نقل و انتقال وسيله نقليه مورد مبادله طبق جدول تنظيمی كه توسط سازمان امور مالياتی كشور اعلام می شود، از معامل يا موكل آن اخذ نمايد.

 

همچنین در صورتی كه موديان موضوع اين حكم كپی يا اصل رسيد پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين حكم را برای ارائه به دفاتر اسناد رسمی درخواست نمايند، مراجع صدور سـند مكلفنـد پـس از دريافـت كپی از سند مذكور اصل ان را به مؤدی ارائه نمايد.

 

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه بیان کرد: مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد کانون سردفتران با 158 رای موافق و 17 رای مخالف، بند کاف تبصره 6 لایحه بودجه را رد کرد. رای قاطع و اکثریتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حذف بند"ک" تبصره ۶ لایحه بودجه، گامی مهم در راه تثبیت سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب و اجرای صحیح قانون و تثبیت جایگاه سند رسمی در نظام تقنینی کشور است.

 

تاریخ ارسال خبر: 
96/11/30