کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 03 ارديبهشت 1400

نظر شورای عالی کانون ها و جوامع سردفتری کشور درخصوص حق التحریر تنظیم اسناد نقل و انتقال اموال غیرمنقول

نظر شورای عالی کانون ها و جوامع سردفتری کشور درخصوص حق التحریر تنظیم اسناد نقل و انتقال اموال غیرمنقول

نظر شوراي عالي كانون ها و جوامع سردفتري كشور درخصوص حق التحرير تنظيم اسناد نقل و انتقال اموال غيرمنقول

 

تاریخ ارسال خبر: 
97/02/23
پیوست (فايل ضميمه)اندازه
000.jpg414.79 کیلوبایت