کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 03 ارديبهشت 1400

سند ساختمان کانون سردفتران ودفتریاران آذربایجان غربی امضا شد

سند ساختمان کانون سردفتران ودفتریاران آذربایجان غربی امضا شد

سند ساختمان خریداری شده برای کانون سردفتران ودفتریاران استان آذربایجان غربی با حضور نايب رئیس کانون تهران امضا شد.

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، به منظور تامین مکان مناسب به عنوان  ساختمان کانون استان آذربایجان غربی با پیگیری هیات مدیره کانون ومدیرکل ثبت استان از ابتداي سال جاري و با دستور ریاست سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و تصویب موضوع در جلسه نهم اردیبهشت ماه توسط هیات مدیره کانون تهران، ساختمانی در خیابان دکتر بهشتی ارومیه خریداری ‌و سند رسمی انتقال دراول مرداد ماه با حضور محمد عظیمیان، نايب رئیس کانون سردفتران ودفتریاران تهران به امضا رسید.

 

همچنين عظيميان، نايب رئیس کانون تهران  با حضور دراداره کل ثبت اسناد واملاک آذربایجان غربی با مدیرکل ثبت استان دیدار و ‌گفت وگو كرد.

 

در اين ديدار درخصوص مسائل وچالش‌های پیش روی دفاتر اسناد رسمي بحث وتبادل نظر شد و از زحمات جوان کیا، مديركل ثبت استان درخصوص پیگیری‌های مربوط به خرید ساختمان کانون تقدیر به عمل آمد.

 

در ادامه اين مراسم،‌ نايب رييس كانون با سردفتران ودفتریاران استان ديدار و در مورد تبصره ۳ماده ۶۴قانون جدید مالیات‌های مستقیم، تقسیم عادلانه اسناد، خدمات رفاهی، بازنشستگی وتجمیع سوابق، آیین‌نامه قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی وایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی ودیگر مسائل ومشکلات پیش روی دفاتر بحث و‌گفت وگو كردند.

 

تاریخ ارسال خبر: 
97/05/03