کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 03 ارديبهشت 1400

اولین جلسه هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گلستان برگزار شد

اولین جلسه هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گلستان برگزار شد

اولین جلسه کانون سردفتران و دفتریاران استان گلستان روز گذشته با حضور اعضاي هيات مديره كانون استان برگزار شد.

 

 

در اجراي ماده 65 قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/4/25 اولين جلسه هيات مديره کانون سردفتران و دفتریاران استان گلستان روز گذشته در محل كانون تشكيل شد و با راي گيري داخلي اعضاي رييس،نايب رييس،خزانه دار و دبير هيات مديره براي مدت يك سال انتخاب شدند.

 

بر اين اساس محمدمهدي معصومي، سردفتر 90 علي آباد به عنوان رييس هيات مديره، عبدالهادي باشقره، سردفتر 114 گرگان به عنوان نايب رييس، عبدالمجيد سن سبلي، سردفتر 98 آق‌قلا به عنوان خزانه دار و سيد يوسف رهنما، سردفتر 92 گرگان به عنوان دبير انتخاب شدند.

 

تاریخ ارسال خبر: 
97/06/13